A NAIH közleménye a közvetlen politikai kampány céljából folytatott adatkezelés nyilvántartásba vételének módjairól

A NAIH felhívja a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán jelöltként indulni szándékozó választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy tekintettel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) által az ajánlások tekintetében bevezetett formalizált eljárásra, a személyes adatok ajánlások céljából történő kezelésének nyilvántartásba vételét – a gyűjtés előkészítésével összefüggő adatkezelések (például a telefonon történő előzetes időpont-egyeztetés) kivételével – továbbra sem kell kérelmezniük a Hatóságnál.

 

A Ve. ugyanakkor a választási kampány céljából végzett adatkezelések tekintetében nem határoz meg garanciális jellegű eljárásokat. Ezen túlmenően, mivel a politikai kampánytevékenységek nem tartoznak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 65. § (3) bekezdésében foglalt kivételi szabályok hatálya alá, ezért a Hatóság továbbra is irányadónak tartja a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről szóló ajánlásában foglaltakat, miszerint a jelöltek és a jelölő szervezetek az Infotv. 66. § (1) bekezdése értelmében kötelesek a kampány céljából folytatott adatkezelések nyilvántartásba vételét kérelmezni.

 

A Hatóság emellett figyelembe veszi azt is, hogy adminisztratív kötelezettségeik növelése helyett ügyfélbarát szemlélettel kell segíteni a jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek részvételét a választásokon. A Hatóság álláspontja szerint ezért abban az esetben, ha a jelölt adatfeldolgozóként jelölő szervezetet vesz igénybe a közvetlen kampánytevékenység végzése érdekében, akkor célszerű, ha a személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét a jelölt által esetlegesen adatfeldolgozóként megbízott jelölő szervezet kérelmezi a Hatóságnál. Ilyen esetekben a jelölő szervezet köteles a vele szerződő jelöltekről egy listát mellékelni a Hatóság részére, amely tartalmazza a jelölő szervezet megnevezését, a jelöltek nevét és lakcímét.

 

A Hatóság kéri továbbá a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán jelöltként indulni szándékozó választópolgárokat, a jelölteket és a jelölő szervezeteket, hogy a személyes adatok kezelésével járó közvetlen politikai kampánytevékenység nyilvántartásba vételét kizárólag elektronikus úton kezdeményezzék.

 

A Hatóság honlapján ( www.naih.hu/oenkormanyzati-valasztasok-2014..html ) egy web felületű alkalmazással biztosítja a bejelentkezés lehetőségét, név és e-mail megadásával történő egyszerűsített regisztráció után.

 

Az adatfeldolgozóként megbízott jelölő szervezeteknek a velük szerződő jelöltekkel kapcsolatos listát tartalmazó táblázatot csatolmányként közvetlenül az alkalmazásból lehet feltölteni. A táblázat mintája szintén a honlapról letölthető.

 

Budapest, 2014. augusztus 15.

 

dr. Péterfalvi Attila

a NAIH elnöke

 

Posted on 2014-08-19 in Itthon

Share the Story

About the Author

Back to Top